Som det tidligere er offentlig gjort, manglede der ca. kr. 5. mio. mellem budgetteret og faktiske priser på haludvidelsen. Derfor har udvidelsen været sat på pause.