Haludvidelse

 

Udvidelsen af Nordvest Hallen bliver til glæde for alle i Tjørring 

Haludvidelse

Vi får et nyt og indbydende indgangsområde, der er i direkte forbindelse med opholdsarealer og en ny café. Det område kalder vi “Torvet” og er husets hjerte. Herfra er der adgang til alle faciliteter, såvel nuværende haller, som et nyt bevægelsescenter.

Det nye bevægelsescenter vil appellere til idræt, bevægelse og nye aktiviteter. Et topmoderne og fleksibelt lokale med tilpasningsmuligheder og mange anvendelsesmetoder.

Ligeledes et nyt stort fitnesscenter på 1. sal med udsigt til såvel Holing samt Fuglsang Sø.

Vi håber “Torvet” bliver det nye “hænge ud” område for alle i Tjørring. Såvel idrætsudøvere som dem der blot gerne vil mødes og drikke en kop kaffe og hygge sig med andre Tjørring borgere.

November 2022 - Haludvidelsesprojektet er genstartet

Haludvidelsen i Nordvest Hallen har været udskudt, men nu bliver der indbudt til licitation.

 På en række møder i efteråret 2022 har henholdsvis Nordvest Hallens bestyrelse og hovedbestyrelsen i Tjørring Idrætsforening arbejdet med næste fase af haludvidelsen. Nu er parterne så langt i processen, at der kan meldes noget konkret ud.

 

Udskydelsen

Pga. drastiske prisstigninger blev udvidelsen i første omgang markant dyrere end oprindeligt beregnet, og byggeriet blev udskudt.

Årene med Corona betød at priserne gik op, mens aktiviteten i Nordvest Hallen omvendt gik ned, og projektet fik en ufrivillig men dog helt naturlig pause. Nu er aktiviteterne og husets brugere heldigvis vendt tilbage, og det er behovet for mere plads således også.

Derfor har halbestyrelsen og TIF’s hovedbestyrelse løbende kigget på løsninger, hvor udvidelsen stadigvæk kan gennemføres. Det har blandt andet medført en reduktion i antallet af kvadratmeter fra de oprindelige 1.400 til en lidt mindre skala på 1.000 m2.

Beslutningen om hvornår man skulle forsøge sig med en ny licitation har også løbende været drøftet.

Desværre har markedet ikke udviklet sig positivt i den periode, der er gået, og den aktuelle situation med krigen i Ukraine har igen skabt drastiske prisstigninger, og har på mange måder skabt et usikkert marked, hvor prisudvikling er umulig at forudsige.

Kort sagt findes der ikke prognoser, som kan forudsige om det er en god idé at påbegynde byggeriet nu, eller om det er bedre at vente.

Det dilemma har også fyldt hos både halbestyrelse og Tjørring Idrætsforenings hovedbestyrelse.

 

Beslutning om indbydelse til ny licitation

På hovedbestyrelsesmøde 10. oktober 2022 var udvidelsen igen på dagsordenen. Thue Green Kragh, formand for halbestyrelsen, var fremmødt og redegjorde for de forskellige muligheder, som i grove træk var opdelt i to scenarier: Byg nu eller afvent.

På baggrund af Thue Green Kraghs oplæg var der, fra alle tilstedeværende mødedeltagere, bred enighed om, at hovedbestyrelsen ville anbefale at processen med ny licitation blev sat i værk hurtigst muligt, så byggeriet kan påbegyndes i 2023.

På efterfølgende halbestyrelsesmøde 12. oktober 2022 valgte halbestyrelsen at følge hovedbestyrelsens anbefaling, og derfor er processen om at genstarte haludvidelsen nu officielt påbegyndt.

 

I perioden fra halbestyrelsesmødet 12. oktober og til dags dato, har halbestyrelsen i samarbejde med rådgivende arkitekt klargjort alle dokumenter og forberedt processen, hvor materiale til indbudt licitation udsendes i december og med licitation inden udgangen af januar.

Udvidelsen bliver udbudt som en omvendt totalentreprise, hvor det totale maksbeløb er kr. 12,5 mio.

Byggeperioden er tænkt til at kunne foregå med opstart i marts, april eller maj, og med forløb indtil udgangen af 2023.

 

Det er forventningen at en endelig beslutning om haludvidelsen er truffet inden uge 7 2023.

 

Venlig hilsen Halbestyrelsen

September 2021 - Opdatering på udvidelse af Nordvest Hallen

Som det tidligere er offentlig gjort, manglede der ca. kr. 5. mio. mellem budgetteret og faktiske priser på haludvidelsen. Derfor har udvidelsen været sat på pause.

I Nordvest Hallens bestyrelse har vi haft arbejdshandskerne på og arbejdet på højtryk med at finde en ny og rigtig god løsning, inden for den budgetramme der er til rådighed.

Byggeriet blev udskudt, men vi håber på snarest at kunne præsentere et nyt og spændende løsningsforslag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen ved Nordvest Hallen.